mandag 26. november 2012

FN møte på Qatar- løsning til klimakrise

Tekst: Hanne Steinskog

FNs 18. møte blant partene til FNs rammekonvensjon på klimaendringer finner sted  26. November – 7. Desember i Doha, Qatar.
Qatar ligger helt øst på den arabiske halvøya og har i dag to millioner innbyggere. Qatar er et av verdens rikeste land og Ikke noe land svir av så store ressurser som Qatar, som er vert for årets klimatoppmøte.
Landet har ennå ikke satt seg noe mål for å begrense utslippene av drivhusgasser.
                                             Foto: tatt fra Aftenbladet.no, bilde tatt av Osama Faisal.
  Norges delegasjon vil bli ledet av forhandlingsleder Henrik Harboe. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil lede delegasjonen under ministersekvensen mot slutten av møtet. – Bildet er langt mer komplisert enn jeg trodde. Det er flere uløste spørsmål enn jeg hadde håpet, sa  miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) før starten på møtene i Doha i Qatar. Årets forhandlinger er derfor om avgrensede delmål, som å holde liv i Kyoto-protokollen (som dekker mindre og mindre av verdens utslipp) og regelverket for et nytt klimafond som etter hvert skal fylles med penger.
 – Det ville være et stort nederlag, en fiasko hvis vi ikke klarer å bli enige om en Kyoto2-avtale der, selv om den bare vil omfatte land som står for bare 12-14 prosent av verdens utslipp, sa Solhjell da han onsdag møtte pressen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg igjen en kommentar her :)